Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
15.10.2020 7 0.14 0,008 1.2 0,01 0,004
15.10.2020 13   0,008   0,04 0,000
15.10.2020 19 0.07 0,000 1.1 0,04 0,003
16.10.2020 1         0,000
16.10.2020 7 0.14 0,000 1.2 0,01 0,001
16.10.2020 13   0,015   0,05 0,002
16.10.2020 19 0.04 0,008 1.4 0,01 0,000
17.10.20201         0.000
17.10.2020 7 0.14 0,008 1.5 0,03 0,002
17.10.2020 13   0,008   0,03 0,001
17.10.2020 19 0.18 0,008 1.4 0,02 0,001

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
15.10.2020 7 0,03 0,000 1.3 0,06 0,001
15.10.2020 13   0,000   0,04 0,001
15.10.2020 19 0,07 0,008 1.4 0,03 0,001
16.10.2020 1         0,001
16.10.2020 7 0,00 0,0081.3 0,03 0,001
16.10.2020 13   0,015   0,03 0,001
16.10.2020 19 0,03 0,015 1.2 0,04 0,001
17.10.2020 1         0.001
17.10.2020 7 0,00 0,008 1.4 0,03 0,002
17.10.2020 13   0,015   0,03 0,003
17.10.2020 19 0,03 0,015 1.4 0,04 0,003

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

 

 

Характеристика забруднення повітря  
Середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі у кратності ГДК  
м. Харків  

12-17 жовтня 2020 року

               
                     
Число Домішки  
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Сажа Амiак Формаль-дегiд  
 
12 0,6 0,2 0,6 0,6 0,3 0,8 1,3   0,9  
13 0,5 0,2 0,5 0,6 0,2 0,9 0,6   0,4  
15 0,5 0,2 0,5 0,7 0,4 0,6 1,1   0,8  
16 0,5 0,2 0,5 0,7 0,2 0,8 0,9   0,6  
17 0,5 0,2 0,5 0,7 0,2 0,8 0,6 0,3 0,4  
                     
                     

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2