Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
28.04.2021 7 0.00 0,007 1.2 0,06 0,001
28.04.2021 13   0,008   0,07 0,001
28.04.2021 19 0.03 0,008 0.9 0,04 0,002
29.04.20211         0.003
29.04.2021 7 0.00 0,007 1.8 0,06 0,005
29.04.2021 13   0,015   0,07 0,006
29.04.2021 19 0.07 0,000 1.2 0,04 0,001
30.04.2021 1         0,000
30.04.2021 7 0.03 0,000 1.5 0,05 0,001
30.04.2021 13   0,008   0,07 0,001
30.04.2021 19 0.03 0,008 1.2 0,04 0,004

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
28.04.2021 7 0,03 0,007 1.2 0,04 0,001
28.04.2021 13   0,007   0,05 0,001
28.04.2021 19 0,073 0,000 1.5 0,03 0,001
29.04.2021 1         0.001
29.04.2021 7 0,07 0,0071.3 0,03 0,001
29.04.2021 13   0,008   0,05 0,000
29.04.2021 19 0.10 0,008 1.2 0,07 0,001
30.04.2021 1         0,001
30.04.2021 7 0,03 0,000 1.5 0,06 0,001
30.04.2021 13   0,000   0,05 0,001
30.04.2021 19 0,07 0,000 1.2 0,05 0,002

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

 

 

Характеристика забруднення повітря  
Середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі у кратності ГДК  
м. Харків  

26-30 квітня 2021 року

               
                     
Число Домішки  
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азота 

 

Фенол

 

 

Сажа

 

 

Аміак

 

 

Формаль-

дегід

 
 
26 0,7 0,1 0,5 0,8 0,4 0,5 0,6 0,1 0,6  
27 0,7 0,1 0,4 0,8 0,3 0,4 0,9 0,0 0,6  
28 0,6 0,1 0,4 0,9 0,4 0,4 0,2 0,1 0,8  
29 0,8 0,1 0,4 1,0 0,3 0,4 0,2 0,1 0,8  
30 0,8 0,1 0,4 1,1 0,3 0,4 0,7 0,0 0,7  
                     
                     

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2