Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
21.05.2020 7 0.07 0,000 1.0 0,01 0,001
21.05.2020 13   0,008   0,01 0,005
21.05.2020 19 0.07 0,015 1.2 0,01 0,004
22.05.2020 1         0,002
22.05.2020 7 0,03 0,015 1.1 0,01 0,001
22.05.2020 13   0,008   0,01 0,001
22.05.2020 19 0.07 0,008 0.9 0,01 0,000
23.05.2020 1         0,001
23.05.2020 7 0.03 0,000 1.2 0,01 0,002
23.05.2020 13   0,000   0,01 0,001
23.05.2020 19 0.07 0,008 1.4 0,02 0,001

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
21.05.2020 7 0,04 0,007 0.9 0,01 0,000
21.05.2020 13   0,000   0,01 0,001
21.05.2020 19 0,04 0,008 1.0 0,02 0,001
22.05.2020 1         0,000
22.05.2020 7 0,00 0,015 0.9 0,02 0,001
22.05.2020 13   0,007   0,02 0,001
22.05.2020 19 0,04 0,007 1.1 0,01 0,002
23.05.2020 1         0,001
23.05.2020 7 0,04 0,000 1.0 0,03 0,001
23.05.2020 13   0,000   0,02 0,001
23.05.2020 19 0,04 0,008 0.9 0,03 0,001

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Характеристика забруднення повітря      
Середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі у кратності ГДК      
м. Харків  

18 — 23

травня

2020 року

                   
                         
Число Домішки      
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Сажа Амiак Формаль-дегiд      
     
18 0,6 0,1 0,4 0,6 0,1 0,6 0,6 0,1 1,1      
19 0,5 0,1 0,4 0,6 0,1 0,7 0,3 0,1 0,8      
20 0,5 0,1 0,5 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 1,0      
21 0,5 0,1 0,4 0,5 0,1 0,4 0,2 0,1 0,9      
22 0,7 0,2 0,4 0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,7      
23 0,5 0,1 0,4 0,6 0,1 0,7 0,5 0,1 0,6      

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2