Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
22.07.2021 7 0.04 0,008 0.9 0,03 0,001
22.07.2021 13 0,000   0,05 0,004
22.07.2021 19 0.04 0,008 0.9 0,05 0,002
23.07.2021 1         0.001
23.07.2021 7 0.00 0,000 1.1 0,06 0,002
23.07.2021 13   0,008   0,02 0,003
23.07.2021 19 0.04 0,000 1.4 0,03 0,002
24.07.2021 1       0,001
24.07.2021 7 0.04 0,000 2.2 0,03 0,002
24.07.2021 13   0,016   0,04 0,002
24.07.2021 19 0.04 0,008 1.4 0,04 0,002

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
22.07.2021 7 0,04 0,008 1.4 0,02 0,001
22.07.2021 13   0,000   0,04 0,001
22.07.2021 19 0,07 0,008 1.2 0,04 0,001
23.07.2021 1       0.000
23.07.2021 7 0,04 0,0001.1 0,03 0,000
23.07.2021 13   0,016   0,05 0,001
23.07.2021 19 0.04 0,008 1.2 0,04 0,001
24.07.2021 1         0,001
24.07.2021 7 0,04 0,008 1.1 0,03 0,001
24.07.2021 13   0,000   0,04 0,001
24.07.2021 19 0,04 0,008 1,0 0,04 0,001

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

 

Характеристика забруднення повітря  
Середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі у кратності ГДК  
м. Харків  

19-24 липня 2021 року

             
                   
Число Домішки  
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азота 

 

Фенол

 

 

Сажа

 

 

Формаль-

дегід

 
 
19 0,6 0,1 0,6 0,9 0,4 0,7 0,9 1,2  
20 0,4 0,1 0,6 0,8 0,3 1,1 0,7 1,0  
21 0,4 0,1 0,5 0,9 0,2 0,8 1,2 1,1  
22 0,5 0,2 0,5 0,8 0,4 0,9 0,7 1,0  
23 0,5 0,1 0,5 0,7 0,3 1,6 0,4 0,9  
24 0,6 0,1 0,5 0,7 0,2 1,6 0,7 1,0  

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2