Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
20.01.2022 7 0.07 0,0070.9 0,01 0,005
20.01.2022 13 0,007   0,02 0,003
20.01.2022 19 0.03 0,0151.1 0,01 0,005
21.01.2022 1         0.000
21.01.2022 7 0.00 0,0071.6 0,01 0,001
21.01.2022 13   0,000   0,02 0,002
21.01.2022 19 0.00 0,007 1.1 0,02 0,002
22.01.2022 1       0.001
22.01.2022 7 0.03 0,0071.6 0,02 0,000
22.01,2022 13   0,007   0,03 0,001
22.01.2022
19 0.00 0,0151.4 0,02 0,001

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
20.01.2022 7 0,06 0,007 1.1 0,01 0,001
20.01.2022 13   0,015   0,05 0,001
20.01.2022 19 0.03 0,007 0.9 0,02 0,000
21.01.2022 1       0.000
21.01.2022 7 0,03 0,0001.0 0,02 0,001
21.01.2022 13   0,007   0,06 0,001
21.01.2022 19 0.03 0,0070.9 0,01 0,001
22.01.2022 1         0.001
22.01.2022 7 0,03 0,007 1.1 0,07 0,001
22.01.2022 13   0,000   0,02 0,000
22.01.2022 19 0,00 0,007 0.9 0,04 0,000

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

 

Характеристика забруднення повітря
Середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі у кратності ГДК
м. Харків  

17-22 січня 2022 року

             
Число Домішки
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту

Оксид азоту

 

Фенол

 

 

Сажа

 

Аміак

Формаль-дегід

17 0,2 0,1 0,4 0,6 0,2 0,8 0,6 0,0 0,6
18 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2 0,8 0,6 0,0 0,3
19 0,2 0,1 0,4 0,7 0,2 0,7 0,7 0,0 0,5
20 0,3 0,1 0,5 0,7 0,3 0,8 0,6 0,0 0,8
21 0,3 0,1 0,4 0,8 0,1 0,7 0,6 0,1 0,2
22 0,2 0,1 0,4 0,7 0,3 0,8 0,6 0,1 0,4

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2