Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
20.01.2020 7 0.00 0,000 1,0 0,01 0,003
20.01.2020 13   0,007   0,03 0,005
20.01.2020 19 0.00 0,007 1,0 0,02 0,003
21.01.2020 1         0,001
21.01.2020 7 0.03 0,007 1,2 0,01 0,001
21.01.2020 13   0,022   0,03 0,002
21.01.2020 19 0.03 0,015 1,1 0,02 0,000
22.01.2020 1         0,001
22.01.2020 7 0.00 0,007 1,0 0,03 0,003
22.01.2020 13   0,015   0,02 0,005
22.01.2020 19 0.00 0,015 1,2 0,01 0,004

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
20.01.2020 7 0,03 0,007 1,3 0,04 0,001
20.01.2020 13   0,007   0,02 0,000
20.01.2020 19 0,07 0,000 0,8 0,01 0,001
21.01.2020 1         0,000
21.01.2020 7 0,03 0,000 0,8 0,02 0,000
21.01.2020 13   0,000   0,01 0,001
21.01.2020 19 0,07 0,007 0,7 0,02 0,001
22.01.2020 1         0,000
22.01.2020 7 0,07 0,000 0,8 0,00 0,000
22.01.2020 13   0,007   0,01 0,001
22.01.2020 19 0,03 0,000 0,7 0,03 0,000

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)*

забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2