Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
29.07.2020 7 0.07 0,000 1,0 0,05 0,000
29.07.2020 13   0,000   0,02 0,003
29.07.2020 19 0.11 0,008 1.4 0,01 0,002
30.07.2020 1         0,000
30.07.2020 7 0.07 0,000 0.9 0,03 0,001
30.07.2020 13   0,016   0,03 0,004
30.07.2020 19 0.07 0,008 1.2 0,03 0,004
31.07.20201         0,001
31.07.2020 7 0.07 0,008 1.0 0,04 0,001
31.07.2020 13   0,000   0,03 0,003
31.07.2020 19 0.07 0,008 1.4 0,02 0,002

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
29.07.2020 7 0,04 0,000 0.9 0,03 0,001
29.07.2020 13   0,008   0,02 0,000
29.07.2020 19 0,00 0,008 2.7 0,02 0,000
30.07.2020 1         0,001
30.07.2020 7 0,00 0,008 1.2 0,01 0,000
30.07.2020 13   0,000   0,02 0,000
30.07.2020 19 0,00 0,000 1.4 0,02 0,001
31.07.2020 1         0,001
31.07.2020 7 0,00 0,000 1.0 0,02 0,001
31.07.2020 13   0,008   0,01 0,001
31.07.2020 19 0,04 0,008 1.2 0,02 0,000

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

Характеристика забруднення повітря      
Середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі у кратності ГДК      
м. Харків  

27 липня- 01 серпня 2020 року

                   
                         
Число Домішки      
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азоту Фенол Сажа Амiак Формаль-дегiд      
     
27 0,5 0,1 0,5 1,1 0,2 0,4 0,0 0,9 0,6      
28 0,4 0,1 0,5 1,1 0,3 0,3 0,0 0,6 0,4      
29 0,6 0,1 0,5 0,9 0,2 0,5 0,0 0,8 0,6      
30 0,6 0,1 0,4 1,0 0,2 0,4 0,2 0,7 0,8      
31 0,6 0,2 0,5 0,9 0,2 0,4 0,2 0,6 0,7      
01.авг 0,4 0,1 0,4 0,8 0,2 0,4 0,0 0,5 0,4      
                         

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2