Мониторинг

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м.Харкові


          У м.Харкові систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі проводяться на 10 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначається 20 забруднюючих домішок.          

На сторінці дається інформація про стан забруднення атмосферного повітря по двох стаціонарних постах:

ПСЗ № 17 (Сокольники)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту   Формальдегід  
13.10.2021 7 0.07 0,015 2.0 0,02 0,002
13.10.2021 13 0,008   0,05 0,007
13.10.2021 19 0.07 0,0081.6 0,07 0,002
       
15.10.2021 7 0.14 0,015 1.2 0,06 0,001
15.10.2021 13   0,007   0,07 0,003
15.10.2021 19 0.2 0,007 1.5 0,06 0,002
16.10.2021 1       0.001
16.10.2021 7 0.03 0,007 1.2 0,05 0,000
16.10.2021 13   0,008   0,06 0,004
16.10.2021 19 0.03 0,0081.1 0,06 0,004

ПСЗ № 21 (вул.Врубеля)

 Дата   Строк відбору   Пил   Діоксид сірки   Оксид вуглецю   Діоксид азоту  Сірководень  
07.10.2021 7 0,07 0,007 1.1 0,02 0,000
07.10.2021 13   0,000   0,03 0,001
07.10.2021 19 0,07 0,007 1.0 0,01 0,001
08.10.2021 1       0.001
08.10.2021 7 0,03 0,0000.9 0,01 0,000
08.10.2021 13   0,007   0,02 0,001
08.10.2021 19 0.07 0,0150.8 0,03 0,001
09.10.2021 1         0,001
09.10.2021 7 0,03 0,007 0.9 0,02 0,000
09.10.2021 13   0,007   0,04 0,001
09.10.2021 19 0,00 0,000 0.8 0,03 0,001

Мережа спостережень Харківського регіонального центру з гідрометеорології

 

Характеристика забруднення повітря
Середньодобові концентрації забруднювальних речовин в атмосферному повітрі у кратності ГДК
м. Харків  

11-16 жовтня 2021 року

             
Число Домішки
Завислі речовини Дiоксид сiрки Оксид вуглецю Дiоксид азоту Оксид азота 

 

Фенол

 

 

Сажа

 

Аміак

Формаль-дегід

11 0,8 0,1 0,5 0,7 0,4 0,9 0,7 0,1 0,9
12 0,7 0,2 0,5 0,8 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0
13 0,6 0,1 0,5 0,8 0,5 0,8 0,9 0,0 0,9
15 0,6 0,1 0,6 1,1 0,4 0,6 1,4 0,0 1,0
16 0,7 0,1 0,5 1,0 0,4 0,7 0,9 0,0 0,8
                   

Величини гранично допустимих концентрацій (ГДК)* забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населених місць

№ з/п Найменування речовини Величина максимально разової ГДКм.р., мг/м3   Величина середньодобової ГДКс.д., мг/м3 Клас небезпеки речовини
1 Пил (завислі речовини) 0,5 0,15 3
2 Діоксид сiрки 0,5 0,05 3
3 Оксид вуглецю 5,0 3,0 4
4 Діоксид азоту 0,20 0,04 3
5 Сірководень 0,008 2
6 Формальдегід 0,035 0,003 2