Агрометеорологічна інформація

Сектор агрометеорології

Сектор агрометеорології є структурним підрозділом відділу гідрометзабезпечення Харківського РЦГМ, очолюється завідуючим сектору. У секторі працює 4 спеціалісти агрометеоролога, які мають досвід роботи у секторі більше 20 років.

Основними завданням сектору є:

 • кількісна оцінка впливу метеорологічних факторів на розвиток, стан і продуктивність сільськогосподарських культур;
 • прогнозування урожаю основних сільськогосподарських культур;
 • оперативне забезпечення агрометеорологічною інформацією сільськогосподарського виробництва.

Інформація про виникнення та розвиток посух, їхньої інтенсивності й охоплення території важлива для сільськогосподарських органів і є основою для прийняття різних управлінських і господарських рішень щодо пом’якшення наслідків посух, мінімізації збитку від них, причому можливо більшої завчасності. Вона дає можливість в період до сівби скорегувати структуру посівних площ (наприклад, збільшити площі засухостійких культур і сортів), або орієнтувати господарства на застосування вже на початкових етапах вологозберігаючих технологій і т.і.

Сектор агрометеорології є структурою, яка володіє найбільш повною інформацією про стан посівів та поточні агрометеорологічні умови вирощування сільськогосподарських культур і має змогу адекватно і об’єктивно оцінити майбутній урожай основних сільськогосподарських культур. Секор отримує і оброблює інформацію з 7 метеостанцій області, що мають агрометеорологічний розділ робіт і проводять спостереження на репрезентативних полях в районах своєї діяльності за основними сільськогосподарськими культурами, що є пріоритетними в конкретному регіоні. У функції секору входить забезпечення органів державної влади, організацій, відомств сільськогосподарського напрямку агрометеорологічними матеріалами:

 • декадними агрометеорологічними бюлетенями по Харківській області;
 • агрометеорологічними прогнозами, в т.ч. врожаю та валового збору с/г культур;
 • оглядами агрометеорологічних умов вирощування с/г культур та їх зимівлі;
 • агрокліматичними довідниками по території області;
 • агрометеорологічними щорічниками по території Харківської області;
 • спеціальними інформаціями про аномальні умови росту і розвитку с/г культур;
 • результатами наземних обстежень і агрометеорологічними характеристиками умов вегетації, перезимівлі озимих культур, багаторічних трав, плодових дерев тощо;
 • інформацією про опади, запаси вологи, рівні залягання ґрунтових вод, сніговий покрив, температуру ґрунту на глибині залягання вузла кущіння, прогрівання орного шару ґрунту у весняний період, накопичення ефективного тепла тощо. і агрометеорологічних умов і прогнозів врожаю сільськогосподарських культур.

Сектор має банк даних режимних агрометеорологічних матеріалів.

Сільське господарство тісно пов’язане із кліматичними та погодними умовами, які у значному ступені визначають урожай.

В теперішній час агрометеорологічні спостереження здійснюються на 7 метеорологічних станціях області.

Основні культури, за якими проводяться спостереження:

 • Озимі — пшениця
 • Ярові — ячмінь
 • Кукурудза
 • Круп’яні та зернобобові – гречка, горох, соя
 • Соняшник
 • Цукровий буряк
 • Багаторічні трави
 • Плодові

Спостереження включають:

 • Визначення фази розвитку рослин (фенологічні)
 • Оцінка стану посівів
 • Визначення висоти рослин
 • Визначення густоти посіву
 • Ступінь пошкодження шкідниками та хворобами
 • Маршрутні обстеження стану посівів
 • Визначення запасів продуктивної вологи
 • Спостереження за станом зимуючих культур

Агрометеорологічні щорічники  вміщують інформацію про метеорологічні умови сільськогосподарського року за даними спостережень на метеорологічному майданчику та про агрометеорологічні умови за даними спостережень на полях із сільськогосподарськими культурами, сіяними багаторічними травами та в саду.

Інформаційна база агрометеорологічних щорічників включає в себе результати спостережень 10 метеостанцій за період з 1961 року по теперішній час. Агрометеорологічні щорічники складаються у формі електронних таблиць «EXСEL».

Агрокліматичні довідники. Для успішного ведення сільськогосподарської діяльності та складання перспективних планів розвитку галузі на кілька десятиліть найкраще використовувати відомості про поточні, ще краще — про майбутні агрокліматичні умови. Однак відсутність достовірного прогнозування погодно-кліматичних умов на майбутні кілька років, змушує використовувати дані про недавні погодні умови, допускаючи, що в найближчі роки вони не сильно зміняться. При складанні перспективних планів розвитку найбільш залежних від клімату галузей господарської діяльності на кілька десятиліть необхідно враховувати ту обставину, що клімат буде мінятися і в майбутньому.

В Харківському центрі по гідрометеорології підготовлено агрокліматичний довідник по 10 районах області – середні агрокліматичні показники.

У довідник вміщено відомості про фізико-географічні умови та кліматичні ресурси районів області, агрокліматичні умови росту і розвитку с.-г. культур, несприятливі явища, які впливають на с.-г. виробництво за даними метеорологічних та фенологічних спостережень з 1986 по 2005 рр., наведено екстремальні значення основних параметрів.

Агрокліматичні показники по районах об’єднані у зведені таблиці, що характеризують умови росту та розвитку основних с.-г. культур, проведення польових робіт, тепло- та вологозабезпечення вегетаційного періоду, умови перезимівлі тощо. Наведено сучасне агрокліматичне районування за співвідношенням тепло- та вологозабезпечення території кожного району.

Окремим розділом надано рекомендації щодо використання кожного виду агрометеорологічної інформації в землеробстві. Довідник по клімату орієнтований на особливості соціально-економічних факторів регіону.

Приклад – зміст Агрометщорічника або Довідника по Харківській області, надається на договірних умовах.